הדרכת חתנים וכלות

Home-33הרב ששי ויפעת כרמל

מדריכים חתנים וכלות לקראת חתונתם.

ההדרכה ניתנת גם לפי הפסקים של הרב עובדיה יוסף והרב מרדכי אליהו זצ"ל.