כיצד נרשמים?

  • על מנת להירשם לקורסים שלנו יש קודם כל להיכנס לאתר האוניברסיטה -> לשונית לימודים->שילוב לימודים תורניים במדרשות->שלב א' ->קישור רישום לשלוחה.
  • בשלב א' עליך להירשם ולהסדיר 20 שקלים עבור האוניברסיטה.

https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/RishumStudent/RishumLogin.aspx?22db884a-f3f6-474f-abaf-1181bcbb1cca  

  • לאחר מכן חזור למידע האישי שלך , שם תפתח לך אופציה של רישום למדרשות חיצוניות.
    עליך לבחור חב"ד בקמפוס-היהלום שבכתר בית מדרש לבנים
    לאחר שבחרת שבץ את הקורסים בהם הינך מעוניין במערכת.
  • שלב אחרון - עליך להתקשר למשרד על מנת להסדיר תשלום עבור הקורסים.