מערכת היהלום שבכתר

שעות/ימים ראשון שני שלישי רביעי
9:00-12:00 השמחה כאתגר

השמחה כדרך חיים

הרב ששי כרמל

55.3.02

תניא 

תורת הנפש
הרב מאיר ערד

55.3.02

12:00-15:00 הסוד מאחורי המצוות

משמעות המצוות במקורות היהודיים

הרב מאיר גבאי

55.3.02

 

צוהר פנימה

מבוא לתורת הסוד

הרב מאיר ערד

55.2.19

15:00-18:00   להתאמן באמונה

אמונה ובטחון

הרב ליאור דבורצקי

מתקדמים

55.2.19

 15:00-18:00

 

נשואים באושר חלק א'

זוגיות

הרב ששי כרמל

55.3.02

 

לדעת להאמין חלק א'

זהות יהודית

הרב ליאור דבורצקי

55.3.02

 

 

18:00-21:00  נשואים באושר חלק ב'

זוגיות

הרב ששי כרמל

4 נ"ז

55.3.02

ברית הנישואין

זוגיות

הרב ששי כרמל

55.2.19

לדעת להאמיו חלק ב'

זהות יהודית

הרב ליאור דבורצקי

לא דתיים בלבד

4 נ"ז

55.3.02