מערכת סמ' א' תשע"ח- "היהלום שבכתר"

שעות/ימים ראשון חמישי
9:00-11:00 הנשמה - הכח שבך

מנוע להצלחה אישית

הרב מענדי לרנר

11:00-13:00 אחרית הימים

משיח וגאולה במציאות הגולבלית

הרב מענדי לרנר

15:00-16:30 תניא

תורת הנפש

הרב מאיר ערד

17:00-18:30 ברית הנישואין

הרב ששי כרמל

19:00-20:30 השמחה כאתגר

הרב ששי כרמל