שעות/ימים ראשון חמישי
9:00-11:00 אחרית הימים
משיח וגאולה במציאות הגולבלית
הרב מענדי לרנר
11:00-13:00 הנשמה - הכח שבך
מנוע להצלחה אישית
הרב מענדי לרנר
15:00-16:30 תניא
תורת הנפש
הרב מאיר ערד
17:00-18:30 ברית הנישואין
זוגיות
הרב ששי כרמל
19:00-20:30 השמחה כאתגר
השמחה כדרך חיים
הרב ששי כרמל