מערכת סמ' קיץ תשע"ח - "היהלום בכתר"

שעות/ימים שני שלישי
9:00-12:00 הנשמה - הכח שבך
מנוע להצלחה אישית
הרב מענדי לרנר
12:00-15:00 אחרית הימים
משיח וגאולה במציאות הגלובלית
הרב מענדי לרנר
תניא
תורת הנפש
הרב מאיר ערד
15:00-18:00 ברית הנישואין
זוגיות
הרב ששי כרמל
השמחה כאתגר
השמחה כדרך חיים
הרב ששי כרמל