מערכת סמ' א' תשע"ח- "מלכות"

שעות/ימים ראשון חמישי
9:00-11:00 חכמת נשים
השפעתן של נשים בתנ"ך
סיגלית אודנץ
11:00-13:01 חשוב טוב
חשיבה חיובית
גב' סיגלית אודנץ
13:00-14:29 לצמוח נכון
העצמה נשית יהודית
גב' טלי גור
15:00-16:29 ברית הנישואין
זוגיות
הרב ששי כרמל
17:00-18:30 תניא
תורת הנפש
הרב מאיר ערד