מערכת סמ' ב' תשע"ט - "מלכות"

שעות/ימים

שני

שלישי

9:00-11:00

זוגיות באושר
סיגלית אודנץ

11:00-13:00

חשוב טוב
חשיבה חיובית
גב' סיגלית אודנץ

לצמוח נכון
העצמה נשית יהודית
גב' טלי גור

13:00-14:30

תניא
תורת הנפש
הרב מאיר ערד

15:00-16:30

ברית הנישואין
זוגיות
הרב ששי כרמל