Out of Stock

סמסטר ב' תשע"ח

0.00

הסדרת תשלום עבור קורסים לסמסטר ב'

 

יום שעה מרצה נושא
א' 13:00-15:00 גב' טלי גור לצמוח נכון
א' 15:00-17:00 הרב ששי כרמל ברית הנישואין
א' 17:00-19:00 הרב מאיר ערד תניא
ה' 9:00-11:00 גב' סיגלית אודנץ חשוב טוב
ה' 11:00-13:00 גב' סיגלית אודנץ חכמת נשים

תקנון המדרשה

לפניות ושאלות נוספות ניתן לפנות למייל המדרשות

Malchut2@gmail.com
03-6039937
א-ה בין 10:30-13:30

הסדרת תשלום עבור קורסים

המלאי אזל

קטגוריה: