Out of Stock

סמסטר ב' תש"פ מדרשת מלכות

0.00

הסדרת תשלום עבור קורסים לסמסטר ב'

 

יום שעה מרצה נושא
ג' 13:00-15:00 גב' סיגלית אודנץ חשוב טוב
ג' 15:00-17:00 הרב ששי כרמל ברית הנישואין
ג' 17:00-19:00 הרב מאיר ערד תניא

תקנון המדרשה

לפניות ושאלות נוספות ניתן לפנות למייל המדרשות

Malchut2@gmail.com
03-6039937
א-ה בין 11:30-13:30

הסדרת תשלום עבור קורסים

המלאי אזל