Out of Stock

סמסטר קיץ תשע"ח – בית מדרש

0.00

הסדרת תשלום עבור קורסים לסמסטר קיץ


תקנון המדרשה

היהלום שבכתר – בנים
שעות/ימים ראשון שני שלישי
15:00-18:00 הנשמה – הכח שבך
מנוע להצלחה אישית
הרב ליאור דבורצקי
11.4.7
ברית הנישואין
זוגיות
הרב ששי כרמל
55.3.2
השמחה כאתגר
הרב ששי כרמל
1.2.8
18:00-21:00 אחרית הימים
משיח וגאולה במציאות הגלובלית
הרב ליאור דבורצקי
1.2.01
תניא
תורת הנפש
הרב מאיר ערד
1.2.7

לפניות ושאלות נוספות ניתן לפנות למייל המדרשות

Malchut2@gmail.com
03-6039937
א-ה בין 10:30-13:30

הסדרת תשלום עבור קורסים

המלאי אזל

קטגוריה: