Out of Stock

סמסטר קיץ תשע"ח – מדרשת מלכות

0.00

הסדרת תשלום עבור קורסים לסמסטר קיץ


תקנון המדרשה

יום שעה מרצה נושא
א' 12:00-15:00 גב' סיגלית אודנץ חכמת נשים
א' 15:00-18:00 גב' סיגלית אודנץ חשוב טוב
ג' 9:00-12:00 הרב ששי כרמל ברית הנישואין
ג' 12:00-15:00 הרב ששי כרמל השמחה כאתגר
ג' 17:00-19:00 הרב מאיר ערד תניא

לפניות ושאלות נוספות ניתן לפנות למייל המדרשות

Malchut2@gmail.com
03-6039937
א-ה בין 10:30-13:30

הסדרת תשלום עבור קורסים

המלאי אזל

קטגוריה: