תאריכי סעודות שבת לשנת הלימודים הקרובה תשע"ט:

יז' חשוון- וירא - 26/10
כה' חשוון- חיי שרה- 03/11
א' כסלו- תולדות- 09/11
טו' כסלו - וישלח - 23/11
כג' כסלו- וישב - 01/12
כט' כסלו- מקץ- 07/12
יג' טבת- ויחי - 21/12
כז' טבת- וארא- 04/01
יב' שבט- בשלח- 18/01
כו'/כז' שבט- משפטים- 01-02/02
י' אדר א- תצוה- 15/02
כד'/כה' אדר א- 01-02/03
ח' אדר ב- ויקרא- 15/03
כב'/כג' אדר ב- שמיני- 29-30/03
ז' ניסן- מצורע שבת הגדול- 12/04
כח'/כט' ניסן- קדושים - 03-04/05
יב' אייר- בהר- 17/05
כו'/כז' אייר- במדבר- 31/05-01/06
יא' סיון- בהעלותך- 14/06
כה'/כו' סיון- קורח- 28-29/06
ט' תמוז- בלק - 12/07