בית מדרש היהלום שבכתר

אם אתה רציני ומשתוקק להכניס רוחניות לחיים האקדמים

אם תמיד רצית לחקור עומקם של דברים ולשאול שאלות אנחנו פה בשבילך!

חב"ד קמפוס אריאל מציעים לך לצלול לעולם הסוד ופנימיות התורה

במסגרות נפרדות לבנים ובנות, כאן בקמפוס אוניברסיטת אריאל

וזאת במקום קורסים מורשת הרגילים הנלמדים באוניברסיטה.

*הקורסים מזכים בנקודות זכות אקדמיות במקום קורסי מורשת!