מערכת היהלום שבכתר

היהלום שבכתר - בנים
שעות/ימים ראשון שני שלישי
15:00-18:00 הנשמה - הכח שבך
מנוע להצלחה אישית
הרב ליאור דבורצקי
11.4.7
ברית הנישואין
זוגיות
הרב ששי כרמל
55.3.2
השמחה כאתגר
הרב ששי כרמל
1.2.8
18:00-21:00 אחרית הימים
משיח וגאולה במציאות הגלובלית
הרב ליאור דבורצקי
1.2.01
תניא
תורת הנפש
הרב מאיר ערד
1.2.7