סמ' ב' תש"פ - בית מדרש היהלום שבכתר

>

שעות/ימים

שלישי

17:00-19:00

ברית הנישואין
זוגיות
הרב ששי כרמל

15:00-17:00

תניא
תורת הנפש
הרב מאיר ערד

13:00-15:00

השמחה כאתגר
השמחה כדרך חיים
הרב ששי כרמל