מערכת סמ' קיץ תשע"ח - "היהלום בכתר"

שעות/ימים שני שלישי
9:00-12:00 הנשמה - הכח שבך

מנוע להצלחה אישית

ליאור דובורצקי
12:00-15:00 אחרית הימים

משיח וגאולה במציאות הגלובלית

ליאור דובורצקי
תניא

תורת הנפש

הרב מאיר ערד
15:00-18:00 ברית הנישואין

זוגיות

הרב ששי כרמל
השמחה כאתגר

השמחה כדרך חיים

הרב ששי כרמל