מערכת מדרשת מלכות

שעות/ימים שני שלישי רביעי
9:00-12:00 ברית הנישואין

זוגיות

הרב ששי כרמל

53.4.51

12:00-15:00

חשוב טוב

 חשיבה חיובית

 גב' סיגלית אודנץ

56.4.10

השמחה כאתגר

ברית הנישואין
הרב ששי כרמל

53.4.51

56.4.10

15:00-18:00

חשוב טוב

 חשיבה חיובית

 גב' סיגלית אודנץ

51.3.5

תניא

תורת הנפש

הרב מאיר ערד

53.4.51

הנשמה - הכח שבך

מנוע להצלחה אישית

הרב מנדי לרנר

56.4.10

18:00-21:00 זוגיות באושר

זוגיות

גב' סיגלית אודנץ

נ"ז 2

53.2.51