מערכת סמ' א' תש"פ "מלכות"

שעות/ימים

שני

שלישי

9:00-11:00 

זוגיות באושר
סיגלית אודנץ

15:00-17:00

חשוב טוב

זוגיות
הרב ששי כרמל