מערכת סמ' ב' תש"פ - "מלכות"

יום שעה מרצה נושא
ג' 13:00-15:00 גב' סיגלית אודנץ חשוב טוב
ג' 15:00-17:00 הרב ששי כרמל ברית הנישואין
ג' 17:00-19:00 הרב מאיר ערד תניא