מערכת סמ' קיץ התש"פ - "מלכות"

שעות/ימים ראשון שלישי
9:00-12:00 ברית הנישואין <
זוגיות
הרב ששי כרמל
12:00-15:00 חכמת נשים
השפעתן של נשים בתנ"ך
סיגלית אודנץ
השמחה כאתגר
השמחה כדרך חיים
הרב ששי כרמל
15:00-18:01 חשוב טוב
חשיבה חיובית גב'
סיגלית אודנץ
תניא
תורת הנפש
הרב מאיר ערד